Behandling vid frusen axel

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Uppdaterat 2014-08-10
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Behandling vid frusen axel

Behandling vid frusen axel – frusen skuldra (frozen shoulder)

Olika behandlingsförfarande rekommenderas vid icke traumatisk (idiopatisk) respektive traumatisk frusen axel.

Behandling vid icke traumatisk frusen axel – frusen skuldra

Behandling vid traumatisk frusen axel – frusen skuldra