Behandling vid icke traumatisk frusen axel

Skribent Ulf Öhlin, medicinsk informatör, Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast.
Granskare Gert Persson, leg. läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård.
Uppdaterat 2014-08-10
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Behandling vid icke traumatisk frusen axel

Behandling vid icke traumatisk frusen axel – frusen skuldra (frozen shoulder)

Då spontanläkningen kan ta två år och patienten kan lida mycket är behandling rekommenderat. Oavsett stadie brukar en serie kortisoninjektioner vara första alternativet. Kapsulär distraktion kan ges till dem som inte vill ha injektionsbehandling.

Injektionsbehandling vid icke traumatisk frusen axel

Kan göras i alla stadier, det vill säga i stadie I till III.

Olika typer av injektioner mot frusen axel har givits sedan länge och olika studier har genomförts. Injektionsbehandling har testats både extraartikulärt (utanför leden) för att minska värk och intraartikulärt (i leden) för att åstadkomma uttänjning av ledkapseln och för att motverka inflammation.
Intraartikulära kortisoninjektioner har i olika studier uppvisat god effekt i upptill 80 % av fallen. Det ger lindring mot i första hand värk och smärta, framför allt i det initiala skedet och man har påvisat effekt upp till 6 månader efteråt. Bäst effekt tycks man få hos patienter som behandlas inom 3 månader efter symptom. Injektionerna ges i en serie efter ett givet tidsintervall i syfte att hålla kapseln under kontinuerlig antiinflammatoriskt inflytande till dess inflammationen i kapseln upphör.

Kapsulär distraktion

Kan göras i alla stadier, det vill säga i stadie I till III.

Kapseldistraktion är en mobilisering av kapseln som kan göras då injektionsbehandling ej önskas. Detta utförs av sjukgymnast, naprapat eller läkare.

Smärtstillande medicinering

Inflammationsdämpande medicin som Diklofenak, Brufen och Voltaren kan lindra smärtan under den första smärtfulla fasen.

Kortisontabletter

Kortisontabletter har i studier visat på tillfälligt minskad smärta och tillfälligt förbättrad rörlihet. Effekten varade dock inte mer 3-6 veckor.

Mobilisering under nedsövning

Patienten sövs ner och kapseln bryts upp. En direkt förbättring av smärta och rörlighet ses efter operation. Smärta och rörelseinskränkning kvarstår dock under resterande utläkningsfas och efterföljande rehabilitering men i lägre skala. Slutresultatet är inte bättre än utan operation.

Operation

Hos äldre och/eller bensköra patienter väljs ibland operation istället för mobilisering under nedsövning för att undvika de komplikationer som en kraftig mobilsering kan leda till hos denna patientgrupp. Ett operativt ingrepp innebär dock risk för andra komplikationer.


Gå vidare till egenvård

Hitta vårdgivare för hjälp med bedömning och behandling