Behandling vid traumatisk frusen axel

Skribent Ulf Öhlin, medicinsk informatör, Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast.
Granskare Gert Persson, leg. läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård.
Uppdaterat 2014-08-10
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Behandling vid traumatisk frusen axel

Behandling vid traumatisk frusen axel

Beroende på vilket stadie sjukdomen är i rekommenderas olika typer av behandlingar för att antingen bromsa sjukdomsutvecklingen, korta sjukdomstiden eller lindra besvären.

Kapsulär stretching

Kan göras i stadie I och IIa

15-20 minuters-sessioner av försiktig men bestämd töjning av kapseln två till tre gånger i veckan kan effektivt leda till minskad smärta och ökad rörlighet. Detta bör göras hos eller med nära handledning av specialiserad vårdgivare då teknik och kraft är avgörande för resultatet och då behandlingen även kan leda till förvärrande av besvären.

Kapsulär distraktion

Kan göras i stadie I till III

En något mildare mobilisering av kapseln som kan göras då kapsulär stretching ej ger önskat resultat eller då injektionsbehandling av någon anledning ej tillämpas.

Injektionsbehandling

Kan göras i stadie IIb till III

Olika typer av injektioner mot frusen axel har givits sedan länge och olika studier har genomförts. Injektionsbehandling har testats både extraartikulärt (utanför leden) för att minska värk och intraartikulärt (i leden) för att åstadkomma uttänjning av ledkapseln och för att motverka inflammation. Intraartikulär kortisoninjektionsbehandling vid traumatisk frusen skuldra ger bäst resultat om det ges i stadie IIb och III och då i en serie efter ett givet tidsintervall. Syftet med de upprepade kortisoninjektionerna är att hålla ner inflammationen i kapseln till dess den upphör. Efter den första injektionen brukar patienten ha mindra smärta och efter den tredje börjar rörligheten återkomma.

Smärtstillande behandling

Inflammationsdämpande medicin som Diklofenak, Brufen och Voltaren kan lindra smärtan under den första smärtfulla fasen.

Kortisontabletter

Kortisontabletter har i studier visat på tillfälligt minskad smärta och tillfälligt förbättrad rörlihet. Effekten varade dock inte mer 3-6 veckor.

Mobilisering under nedsövning

Patienten sövs ner och kapseln bryts upp. En direkt förbättring av smärta och rörlighet ses efter operation. Smärta och rörelseinskränkning kvarstår dock under resterande utläkningsfas och efterföljande rehabilitering men i lägre skala. Slutresultatet är inte bättre än utan operation.

Operation

Hos äldre och/eller bensköra patienter väljs ibland operation istället för mobilisering under nedsövning för att undvika de komplikationer som en kraftig mobilsering kan leda till hos denna patientgrupp. Ett operativt ingrepp innebär dock risk för andra komplikationer. Resultatet av en operation är snabbare minskad smärta och ökad rörlighet.


Gå vidare till egenvård

Hitta vårdgivare för hjälp med bedömning och behandling